1926 - 14 oktober - Leiders anti-synodale gereformeerden 

   Te Amsterdam heeft in de Parkkerk de Kerkelijke Conferentie plaats gehad der Gereformeerde Kerken buiten het synodaal verband. Van I. n. r.: dr. E. L. Smelik {Tien hoven), ds. J. J. Buskes Jr. (Amsterdam-Zuid), ds. H. C. van der Brink (Zandvoort), dr. J. G. Geelkerken (Amsterdam-Zuid), dr. C. Koppenaal (Zandv.)

 

  

You have no rights to post comments