Nederland 65 jaar bevrijd . . . .

 
Terug naar de vorige pagina <<

 

 

OVER HERDENKEN . . . .
Jos Wiersema

Als initiatiefnemer van de website van de stichting Geheugen van Plan Zuid (www.geheugenvanplanzuid.nl) ben ik de afgelopen 7 jaar veel geconfronteerd met verhalen van (oud)bewoners van Amsterdam Zuid, die betrekking op de Tweede Wereldoorlog hebben. In deze buurt woonden veel gevluchte joden die aan het nazi-regime dachten te ontkomen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat op de website veel aandacht is besteed aan de oorlogsgeschiedenis en het lot van de bewoners. Er zijn meer dan 40 verhalen te lezen van joodse en niet-joodse (oud)buurtbewoners met elk hun herinneringen over de oorlog.

OORLOG IN ZUID
In het hoofdstuk PLAN ZUID EN DE OORLOG; oorlog, vervolging, verzet, honger en bevrijding, staan veel eigen artikelen die ons herinneren aan deze duistere periode.
Artikelen als;

  • TRIESTE TIJDLIJN: (geeft een chronologisch beeld van de razzia's en andere anti-Joodse maatregelen in Plan Zuid. Met citaten, uit ingezonden bijdragen en andere bronnen, van personen die lijfelijk getuige waren van deze gebeurtenissen)

  • BEVRIJDINGSPAGINA (met uniek fotomateriaal en citaten van tijdgetuigen)

  • HONGER IN PLAN ZUID: (met beeldmateriaal en citaten van tijdgetuigen)

  • VERZET IN DE RIVIERENBUURT: (een verhandeling over lokaal verzet en citaten van tijdgetuigen)

zijn daar goede voorbeelden van.

De website laat in feite het verloop van de oorlog zien op lokaal niveau met als grote meerwaarde de commentaren van hen die het allemaal hebben meegemaakt met hun persoonlijk lijden of anderszins.

In Amsterdam Zuid wordt nog veel aan het herdenken gedaan.
Stichting Kindermonument, met wie geheugen van Plan Zuid wel samenwerkt, is hiervan een goed voorbeeld. Zij tracht jongeren actief bij het herdenken te betrekken en zich bewust te maken van de verschrikkingen die in hun buurt hebben plaatsgevonden.
Dit is ook een van de doelstellingen die Geheugen van Plan Zuid zich voor ogen heeft gesteld.

SPOREN VAN DE OORLOG
Samen met Stichting Leren wordt binnenkort het project SPOORZOEKEN IN DE RIVIERENBUURT gelanceerd. De deelnemers aan het project gingen op zoek naar tastbare tekens (sporen) uit de geschiedenis van de Rivierenbuurt in en na de Tweede Wereldoorlog en legden die in een webpresentatie vast. Het gaat om twee soorten sporen: huisnummers en ‘mezoezot’. In verband met de verduisteringsmaatregelen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog op de huizen met lichtgevende verf huisnummers gekalkt. Op huizen waarin nu Joden wonen zijn soms mezoeza's aangebracht: kokertjes met daarin een heilige tekst.
Het ligt ook in de bedoeling om een aantal van die geschilderde huisnummers als monumentje voor het nageslacht te bewaren.

BLIJVEN HERDENKEN
Ik hoop dat het geheugen van Plan Zuid door de website kan bijdragen om scholen voor basis- en voortgezet onderwijs te stimuleren deze gebeurtenissen en persoonlijke verhalen in hun lesprogramma op te nemen en op deze wijze jonge generaties stimuleren de Tweede Wereldoorlog te blijven herdenken. Een goede optie is ook om scholen gedenkplaatsen te laten adopteren en hen (deels) verantwoordelijk te maken voor het onderhoud daarvan.
Zie voor voorbeelden: Educatie - Adopteer een Monument

Op basis van alle verhalen van de tijdgetuigen zouden er ook op zeer lokaal niveau kleine gedenkplaatsen kunnen worden opgericht. Op deze gedenkplaatsen zouden bijvoorbeeld de verhalen van de betrokkenen te lezen kunnen zijn.

Omhoog

Terug naar de vorige pagina <<