Jan Wiegel; Rivierenbuurt - Het gelijk van Berlage . . . .


Rivierenbuurt: het gelijk van Berlage - 1995
geregisseerd door Jan Wiegel
 

In deze documentaire komen alle aspecten naar voren die ook op onze website te lezen en te zien zijn; het is in feite een verfilming daarvan. De documentaire is werkelijk prachtig door Wiegel in beeld gebracht en voorzien van de prachtige commentaarstem van Huib Broos.
Jan Wiegel overleed op 17 december 1994. De film is in zijn geest door medewerkers voltooid.

TE KOOP?
Enige jaren geleden konden we het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid bewegen om de documentaire op DVD uit te brengen. Helaas moeten we constateren dat dit nu niet meer het geval is.

FRAGMENTEN

geplaatst met toestemming van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.


Jan Wiegel tijdens de opnamen van RIVIERENBUURT, het gelijk van Berlage

Hier de beschrijving van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
  
In de vorm van een persoonlijk verslag roept Jan Wiegel de sfeer en gebeurtenissen op van de Rivierenbuurt ttv de jaren dertig met de eerste bewoners en de komst van uit Duitsland gevluchte joden en tijdens WO II met de razzia's in deze buurt. Anne Frank was één van de joodse klasgenoten van Jan Wiegel. Hij bezoekt zijn geboortehuis en, samen met zijn zussen Nelly Frijda en Jetty de Vries, het huis waar zij tijdens WO II hebben gewoond.
Daarnaast wordt ingegaan op het voor die tijd bijzondere plan van deze nieuwe wijk van Berlage, de uitvoering daarvan door de architecten van de Amsterdamse School en de uitganspunten die er aan ten grondslag liggen, zowel in architectonisch als sociaal opzicht.
INTERVIEWS hierover met oa mevr. C. Rijxman, Mary Dresselhuys, architect Herman Hertzberger, Jeroen Krabbé, Tabe Bas, Ed van Thijn, H. Frantzen, Adam Wijnberg, Gerhard Durlacher, Dick Neijssel, die allen in de Rivierenbuurt wonen of gewoond hebben.

SHOTS:
- door het gehele programma div. stads- en straatshots en vele zw/w foto's van de Rivierenbuurt mn de hoofdaders: Amstellaan (nu Vrijheidslaan), Noorder Amstellaan (nu Churchilllaan), Zuider Amstellaan (nu Rooseveltlaan), Rivierenlaan (nu President Kennedylaan), Merwedeplein met de Wolkenkrabber, Berlagebrug; div. "straatwanden", ext. huizen met cu's van details; div. overzichtsshots van het stratenpatroon van de buurt; div. tekeningen van de ontwerpen van de huizen en straten; - zw/w foto's van Jan Wiegel en klasgenoten, oa met Anne Frank; razzia's in de Rivierenbuurt; 20:26:29 standbeeld van Berlage vóór de "wolkenkrabber".

Productiejaar: 1995

Lengte: 64 minuten
Productieland: Nederland
Regisseur: Jan Wiegel
Producent: Jan Wiegel
Camera: Jan Wiegel
Set Geluid: Otto Horsch
Set Geluid: Simone Wiegel
Editor: Erik Disselhoff
Muziek: Maarten Hartveldt
Productiebedrijf: Uni Film
TV company: NPS TV

Gedicht Karel N.L. Grazell . . . .
Rivierenbuurt: film van
Jan Wiegel


Wie lijdt al die herinneringen nog aan
de drieëenheid leed, verlies, verdriet?
De oorlog is zo lang voorbij: wie leeft
nog die ‘t heeft meegemaakt? En onze
kamerpleziertjes, onze TV-schermen
van bloed verdrijven wat ooit was. En
al de straten die rivieren zijn, en al die
huizen, al die architectuur, ze zwijgen
van nature. ‘n Enkel woord, ‘n enkel
beeld herinnert nog, maar de pijn om
pijn, het leed om leed, het treuren om
verlies en om verdriet, ze verdwijnen
gestaag in het sluipen van de dagen.
En morgen zelfs voorwaar voorgoed.
Karel N.L. Grazell
eerste stadsdeeldichter van ZuiderAmstel
en de 3e van Amsterdam
 

 

 

Terug naar de vorige pagina <<