Joodse huizenproject - 4 mei 2011

Terug naar de vorige pagina <<

 

 

De Joodse Rivierenbuurt van 1941 voor even zichtbaar
een project van
Het Amsterdamse 4 en 5 mei Comité
Jos Wiersema - Foto's Mick Hoff - 4 mei 2011

Het Amsterdamse 4 en 5 mei Comité riep alle Amsterdammers op om hun huis op 4 mei te markeren als daar tijdens de Tweede Wereldoorlog Joden woonden die zijn gedeporteerd en vermoord. Het was de bedoeling dat vanaf de straat zichtbaar is waar de 61.662 Amsterdamse Joden woonden die zijn vermoord in de oorlog. Alle namen van de vermoorde Amsterdamse Joden staan op het online Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland. (joodsmonument.nl). Het Comité heeft met deze namenlijst en met medewerking van het Joods Historisch Museum de adressen van alle Joodse huizen geïnventariseerd.

Geheugen van Plan Zuid ging op 4 mei de Amsterdamse Rivierenbuurt in om te zien in hoeverre bewoners aan de oproep gehoor gaven.  De meeste Joden woonden voor de Tweede Wereldoorlog in de Rivierenbuurt, Nieuwmarktbuurt en de Transvaalbuurt. In de Rivierenbuurt woonden 17.000 Joden, waarvan er 13.000 vermoord zijn. Onze verwachtingen waren dan ook hoog gespannen toen we over de Berlagebrug en de Amsteldijk de buurt in fietsten. In de Waverstraat troffen we de eerste 2 posters aan. Via de Gaaspstraat gingen we door naar de Eemsstraat waar we er ook twee aantroffen.


Eemsstraat 37

In de Eemsstraat spraken we bewoonster Stefanie, die een poster achter het raam van haar woning had opgehangen. Toen we haar vroegen om in één zin te vertellen waarom ze aan deze actie gehoor had gegeven antwoordde ze:

"Omdat dit nooit vergeten mag worden en het dichterbij is dan je denkt"


Vechtstraat 159hs

Bewoonster Monique van de Vechtstraat 159hs had de poster ook bevestigd en vertelde ons haar reden van deelname:

"Omdat ik mee wil herdenken"


Vechtstraat 89hs

Verderop in de Vechtstraat spraken we met Marcel van nummer 89 en vroegen hem waarom hij een poster achter het raam had bevestigd. Ook had hij de vlag halfstok uithangen:

"Ik wil eens per jaar herdenken en bewustmaken"


Lekstraat


Lekstraat

We vervolgden onze weg via de Lekstraat, Waalstraat naar het Merwedeplein. We waren dus al halverwege de Rivierenbuurt en moesten vaststellen dat we tot dusver 20 posters hadden geteld.


Merwedeplein 37, waar de familie Frank op de tweede verdieping woonde


Beeldje van Anne Frank met op de achtergrond Merwedeplein 37

We fietsten verder door de Jekerstraat, Biesboschstraat, Roerstraat, Geleenstraat, Molenbeekstraat, Dintelstraat, Diezestraat, Geulstraat, Scheldestraat, Deurloostraat, Volkerakstraat, Roompostraat, Grevelingenstraat, Krammerstraat om vervolgens te eindigen in de Haringvlietstraat. We hadden de gehele buurt doorkruist en ongeveer 50 posters geteld.


Een 81 jarige bewoner is bezig om de enige vlag halfstok te hangen in de Biesboschstraat


Molenbeekstraat 30-32 met documentatie over de vroegere bewoners


Molenbeekstraat Lekstraat 30-32


geen vlaggen halfstok en geen posters in de Dintelstraat bij de Dongeschool - terwijl in de straatdelen rondom het schoolplein van deze school al 61 adressen van vermoorde Joden telden


wel vlaggen halfstok in de Deurloostraat

We kunnen ons afvragen of het initiatief van het Amsterdamse 4 en 5 mei Comité geslaagd is geweest. Wij denken van wel, alleen al op onze route zijn we maarliefst 50 tijdelijke monumentjes tegengekomen die maar eens temeer bewijzen dat de Rivierenbuurt het decor is waarin zich een tragedie heeft afgespeeld.

Meer foto's van Mick Hoff >>
Deze foto's zijn uiteraard voor eigen gebruik vrij te downloaden. Wilt u een of meerdere foto's publiceren dan verwachten wij dat u dit als bron vermeldt:
"Foto(s) Mick Hoff - www.geheugenvanplanzuid.nl"

 

ter nagedachtenis aan
13.000 vermoorde Rivierenbuurtbewoners

Stichting Geheugen van Plan Zuid

omhoog
 

Terug naar de vorige pagina <<